Om DKG

Fællesskaber med plads til store spørgsmål

Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse (DKG) er en 120 år gammel medlemsorganisation tilknyttet Folkekirken. Vi skaber fællesskaber for unge under uddannelse, hvor der er plads til at diskutere store spørgsmål.

I vores vedtægter står der blandt andet om DKG's formål:

"Skabe et folkekirkeligt forum for oplysning og forkyndelse blandt uddannelsessøgende, hvor der kan ske et fordomsfrit møde med kristendom, bibel, kirke- og gudstjenesteliv.

Gennem foredrag, studiekredse, i diskussioner og samtaler på møder og stævner tilskynde til bevidst selvstændig forståelse af menneskelivets grundvilkår i lyset af den kristne selvforståelse."


Støt vores arbejde

DKG arbejder for at skabe fællesskaber, hvor vi kan diskutere spørgsmål i krydsfeltet mellem religion, politik og eksistens. Ved at støtte DKG er du med til at sikre arbejdet og skabe mulighed for, at DKG også fremover kan udvikle sig.

Du kan støtte vores arbejde på to måder:

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Giv en gave

  • Gaver til DKG kan trækkes fra på din selvangivelse.

  • Vi indberetter til SKAT, når du oplyser dit CPR-nummer i formularen

Bliv medlem

75 kr. / år

Alle under 30 år


300 kr. / år

Alle over 30 år


Derfor skal du være med i DKG

"Det, der betød mest for mig, var at møde de mennesker, jeg mødte i gymnasiastbevægelsen. Specielt husker jeg et foredrag af Jørgen K. Bukdahl, der satte mig i gang med mange af de tanker, der stadig optager mig."

Johannes Møllehave

"Det bedste var at høre andres perspektiver og på den måde blive klogere på sig selv."

Deltager, Tankeland

"Vores fællesskab gør at vi tør åbne og mere for hinanden, hvis vi har diskussioner der går tæt på"

Stephanie Dedieu

"Blandt de absolutte højdepunkter var Gymnasiastbevægelsens lejre, hvor man kunne få aføb for alle sine spørgsmål til kristendommen. For disse gode år og mange strålende venner jeg mødte er jeg Gymnasiastbevægelsen en stor tak skyldig.

Svend Auken

DKG's bestyrelse

Asbjørn Munk Hyldgaard
Præst, Folkekirken

Martin Østergaard Andersen
Direktør, SkoleIT

Karen Bro Aaen
Lektor, VIA

Peter Vittrup
Designer, Seismonaut

Naja Bisgaard Krogh
Præst, FolkekirkenDKG's Landssekretær

Kontakt landssekretæren:

Solveig Øeby Jørgensen

Mobil: 31 68 44 62

sekr@dkg.dk

DKG konto: 8075 – 112 86 14